Register over stofmisbrugere i behandling (SIB) 1996-2020

Register over stofmisbrugere i behandling (SIB) 1996-2020

alt

Om registret

Register over stofmisbrugere i behandling (SIB) bygger på indberetninger fra den visiterende kommune. Data indsamles for at overvåge udviklingen i gruppe af stofmisbrugere, der søger behandling, ændringer i misbrugsmønstret samt behandlingstiltag. Ud fra registret er det muligt at få oplysninger om antallet af stofmisbrugere i behandling, hvilke stoffer der bruges, hvordan de indtages, misbrugernes risikoadfærd og alder, geografisk herkomst samt deres socioøkonomiske karakteristika. Endelig indsamles der oplysninger om behandlingstype og –omfang samt årsag til, at behandlingsforløbet afsluttes.

Registrets oplysninger bruges bl.a. i planlægningen af den nationale indsats for behandling af stofmisbrug. Desuden bruges data til at varetage de forpligtigelser Danmark har over for EU i form af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug i Lissabon (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Abuse). Der er derfor et krav til definitionerne af de enkelte variable om, at de skal efterleve de europæiske standarder.

Registrets indhold

Periode

1996-2011

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Stofmisbrugere i behandling

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Opholdskommune
Indskrivnings- og udskrivningsdato
Oplysninger om behandling
Oplysninger om tidligere behandling
Samlivssituation
Antal børn
Boligsituation
Nationalitet
Uddannelse
Hovedindtægtskilde
Oplysninger om stofindtag
Oplysninger om risikoadfærd
Oplysninger om behandling
Dødsfald