Register over tvang i psykiatrien, den sikrede anstalt Nykøbing Sjælland 2004-2015

Register over tvang i psykiatrien, den sikrede anstalt Nykøbing Sjælland 2004-2015

alt

Om registret

Registrets formål er at danne datagrundlag for Sundhedsstyrelsens opgaver med tilsyn og overvågning. Desuden skal registret tilvejebringe retvisende og relevante oplysninger til Sundhedsstyrelsens statistiske, planlægningsmæssige og styringsmæssige opgaver på psykiatriområdet.

Registrets indhold

Periode

2004-2015

 

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen

 

Registeransvarlig

Sundhedsdatastyrelsen

 

Population

Personer indlagt på psykiatriske afdelinger

i Danmark udsat for tvangsindgreb.

 

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Oplysninger om indlæggelse- og udskrivning
Frihedsberøvelse
Tvangsbehandlinger i form af medicin, elektrochok eller ernæring, fikseringer og fysiske magtanvendelser i form af fastholden eller beroligende medicin
Beskyttelsesforanstaltninger i form af stofbælte eller aflåsning af yderdør

 

Arkiveringsversion

12878 (for perioden 2004-2009)
19838 (for perioden 2009-2015)