Register over tvang i psykiatrien, frihedsberøvelse 1999-2022

Register over tvang i psykiatrien, frihedsberøvelse 1999-2022

alt

Om registret

Registrets formål er at danne datagrundlag for Sundhedsstyrelsens opgaver med tilsyn og overvågning. Desuden skal registret tilvejebringe retvisende og relevante oplysninger til Sundhedsstyrelsens statistiske, planlægningsmæssige og styringsmæssige opgaver på psykiatriområdet.

Registrets indhold

Periode

1999-2022

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen

Registeransvarlig

Sundhedsdatastyrelsen

Population

Personer indlagt på psykiatriske afdelinger i Danmark udsat for tvangsindgreb.

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Oplysninger om indlæggelse- og udskrivning
Frihedsberøvelse
Tvangsbehandlinger i form af medicin, elektrochok eller

ernæring, fikseringer og fysiske magtanvendelser i form af fastholden eller beroligende medicin
Beskyttelsesforanstaltninger i form af stofbælte eller aflåsning af yderdør