Sessionsregistret 1987-2020

Sessionsregistret 1987-2020

alt

Om registret

Formålet med registret er i henhold til gældende lovgivning at tilvejebringe grundlag for sessionsbedømmelse og udskrivning af det værnepligtige mandskab og at videregive sessionsoplysninger til forsvarskommandoen og til civilforsvaret med henblik på fordeling af de værnepligtige.

Det er endvidere formålet med registret at udarbejde prognoser, opgørelser og oversigter f.eks. til besvarelse af udefrakommende spørgsmål samt til udarbejdelse af statistikker blandt andet med henblik på ensartet bedømmelsespraksis.

Registrets indhold

Periode

1987-2020

Afleverende myndighed

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

2006-

Forsvarets Værnepligt og Rekruttering

2006

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

1987-2005

Registeransvarlig

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Population

Personer der indkaldes til session

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Egnethed

Uddannelse

Erhverv

Hår- og øjenfarve

Helbredsprofil (fysisk formåen og generelle helbred)

Kapacitetsprofil (syn, hørelse og intelligens)