Sygehusbenyttelsesstatistikregister 1990-2018

Sygehusbenyttelsesstatistikregister 1990-2018

alt

Om registret

Formålet med sygehusbenyttelsesstatistikken er at belyse sammenhængen mellem sociale forhold og indlæggelser hhv. ambulante behandlinger på offentlige somatiske sygehuse. Statistikken blev første gang udarbejdet for året 1990.

Siden er der løbende sket udvidelser af indholdet i statistikken, bl.a. er der fra og med året 1994 suppleret med en række nye oplysninger på familieniveau. Fra og med 1999 er statistikken suppleret med oplysninger om herkomst. Fra 2006 er indlæggelserne suppleret med ambulante behandlinger.

Registrets indhold

Periode

1990-2018

Afleverende myndighed

Danmarks Statistik

Registeransvarlig

Danmarks Statistik

Population

Indlagte patienter

Ambulante behandlinger på offentlige somatiske sygehuse i et kalenderår.

Udvalgte variable

Antal indlæggelser

Antal sengedage

Antal ambulante behandlinger og den vigtigste diagnose

Arkiveringsversion

200 (for 1990)

10975-10986 (for perioden 1991-2002)

12274-12275 (for perioden 2003-2004)

19254-19260 (for perioden 2005-2011)

19515 (for 2012)
19645 (for 2013)
19691 (for 2014)
19969 (for 2015)
20155 (for 2016)
20458 (for 2017)
20783 (for 2018)