Ulykkesregistret 1998-2010

Ulykkesregistret 1998-2010

Datasæt vedr. ulykker registreret i skadejournaler fra udvalgte sygehuse

alt

Indhold

Ulykkesregistret indeholder data fra skadestuernes skadejournaler fra Glostrup, Herlev, Frederikssund, Esbjerg og Randers sygehuse.

Med Ulykkesregistret kan man følge udviklingen i antallet og typen af ulykker over tid.

Registret omfatter alle ulykker, der er registreret ved skadestuerne i perioden 1998-2010.  I alt er der registreret omkring 1 million ulykker.

Registret indeholder bl.a. oplysninger om:

  • Type af ulykke (arbejds-, trafik-, hjemme/fritidsulykker m.m.)
  • Ulykkessted
  • Skadetype og diagnose
  • For perioden 2008-2010 indeholder det også registreringer om vold og selvskade

Se filmen: Sådan analyserer du surveydata i Excel