Opret og driv et offentligt §7 arkiv

Opret og driv et offentligt §7 arkiv

Kommunale og regionale myndigheder kan aflevere arkivalier til kommune- eller stadsarkiver

alt

Hvad er et §7-arkiv

Kommunale og regionale myndigheder kan ifølge arkivlovens §19 aflevere deres arkivalier til andre offentlige arkiver end Rigsarkivet. Det vil sige kommune- eller stadsarkiver, der er oprettet med hjemmel i arkivlovens §7.

Kommuner/regioner kan ifølge arkivlovens §7 oprette arkiver med følgende formål:

  • at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige offentlige arkivalier,
  • at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål,
  • samt at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier.

Kommunerne er ikke forpligtet til at oprette egne arkiver.

Vejledning

Rigsarkivet har udarbejdet en vejledning, som beskriver, hvilke regler I skal overholde, hvis I ønsker at oprette et offentlig arkiv, samt hvilke opgaver det pågældende arkiv har, og hvordan I afleverer til et § 7-arkiv.

Kontakt

Har du spørgsmål om oprettelse af offentlige arkiver, er du velkommen til at kontakte Rigsarkivet, men der er også andre muligheder.

Du kan eksempelvis kontakte nogle af de mange §7-arkiver, eller ODA (Organisationen Danske Arkiver), som er en sammenslutning af danske arkiver og tilsvarende institutioner, for at høre om deres erfaringer med oprettelse af §7- arkiver.

Gå til ODA

Endvidere kan du hente råd og vejledning om arkivmæssige forhold på KLs hjemmeside om arkivmæssige forhold.

Gå til KLs hjemmeside