Private aktører, der vil aflevere arkiver

Private aktører, der vil aflevere arkiver

Se hvordan Rigsarkivet understøtter din forskning.

alt

Gode grunde til at aflevere

Sikker bevaring

Både it-systemer og papirarkivalier bliver bevaret under optimale og sikre forhold. Samtidig kan I spare kvadratmeter og ressourcer.

Følsom data og GDPR

Når I afleverer til Rigsarkivet efterlever I GDPR, mens I fortsat kan tilgå jeres data.

Bliv en del af Danmarkshistorien

Jeres materiale bliver en del af Rigsarkivets samlinger og en del af Danmarks hukommelse.

Afleveringsaftale

En afleveringsaftale bliver godkendt og underskrevet af både jer og Rigsarkivet.

Den består af:

  • Indhold i afleveringen
  • Tidsplan for afleveringen
  • Regler for jeres og andres adgang til afleverede data

Rigsarkivet forpligter sig til at opbevare materialet under optimale og sikre forhold, så data også i fremtiden kan findes og bruges.

Retsgrundlaget for afleveringsaftalen findes i Arkivlovens kapitel 11 om private arkivalier.

Adgang til jeres data

I kan gratis bestille enkeltopslag i jeres afleverede data. Se hvordan I bestiller udtræk via Rigsarkivets ‘myndighedsservice’, som også gælder for jer. LINK

Det fremgår af afleveringsaftalen, hvem der kan få adgang og hvornår. I bestemmer selv, om andre må få adgang til jeres data.

Arkivloven har regler for adgang til offentlige data, som vi anbefaler at I bruger, når I skal fastsætte regler for adgnag til jeres data. I kan også beslutte at I vil høres, hvis fx en forsker ønsker adgang. Høringsparten kan være enten jer selv, en fysisk person, en juridisk person eller en anden myndighed.

 

Få overblik over processen

1

Du skal anmelde før du kan aflevere

Der er forskellige regler alt efter om du forsker ved et universitet, på et sygehus eller i en privat virksomhed. Find ud af om du skal aflevere

2

Hvilke oplysninger skal Rigsarkivet bruge?

Du skal bl.a. oplyse dit forskningsformål, din metode, datastruktur og metadata. Gå til siden Anmeld forskningsdata for flere oplysninger

3

Hvad sker der efter din anmeldelse?

Sammen med dig, beslutter vi om dine data skal bevares og om du skal aflevere til Rigsarkivet.

4

Hvis du skal aflevere til Rigsarkivet

Rigsarkivet kontakter dig. Vi vejleder og oplyser dig om, hvordan du skal aflevere.
Gå til siden Aflever forskningsdata

5

Produktion af afleveringen

Du danner afleveringskopien på baggrund af Rigsarkivets kravsspecifikation. Vi hjælper og vejleder dig. Se hvordan du afleverer forskellige datatyper

6

Adgang til dine data

Arkivloven fastsætter regler for adgang til data. Er der særlige hensyn, fx til persondata, kan du være med til at bestemme, hvornår data bliver tilgængelig for andre.