Den elektroniske dødsattest 2002-2018

Den elektroniske dødsattest 2002-2018

alt

Om registret

Dødsattesten er et juridisk dokument, der indeholder de formelle oplysninger til identifikation af afdøde, samt lægens erklæring om at døden er indtruffet. Derudover indeholder dødsattesten de medicinske oplysninger om dødsfaldet.

Det blev obligatorisk at indberette dødsattester elektronisk fra 2007. Man har imidlertid indtastet dødsattester for perioden 2002-2006 efterfølgende, således at den elektroniske dødsattest findes fra 2002 og frem. For perioden før 2002, se Dødsattester, digitaliserede.

Registrets indhold

Periode

2002-2018

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Personer, der er døde i Danmark.

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Oplysninger til identifikation af afdøde

Lægens dødserklæring

Medicinske oplysninger om dødsfaldet

Dødsårsag