Dødsattester, digitaliserede 1993-1997

Dødsattester, digitaliserede 1993-1997

alt

Om registret

Dødsattesten er et juridisk dokument, der indeholder de formelle oplysninger til identifikation af afdøde, samt lægens erklæring om at døden er indtruffet. Derudover indeholder dødsattesten de medicinske oplysninger om dødsfaldet.

For årene 1993-1997 er der tale om en efterdigitalisering af bl.a. mikrofilm. For perioden fra 2002 og frem, se Den elektroniske dødsattest.

Registrets indhold

Periode

1993-1997

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Personer, der er døde i Danmark.

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Oplysninger til identifikation af afdøde

Lægens dødserklæring

Medicinske oplysninger om dødsfaldet

Dødsårsag