Sådan afleverer I it-systemer til Rigsarkivet

Sådan afleverer I it-systemer til Rigsarkivet

Kommuner og regioner kan aflevere bevaringsværdige data fra it-systemer til Rigsarkivet mod betaling. Se hvordan du afleverer, og hvad det vil koste.

alt

Prisoverslag og vederlag

Kommunale og regionale myndigheder kan aflevere bevaringsværdige data fra it-systemer til Rigsarkivet mod betaling af vederlag til dækning af arkivets omkostninger. Når I afleverer til Rigsarkivet, overtager vi ansvaret for at opbevare dem og stille dem til rådighed for borgere, myndigheder og forskere. Derefter vil I ikke have yderligere udgifter til at opfylde jeres forpligtelser på området.

På siden Pris og vederlag for aflevering til Rigsarkivet kan du læse om:

  • Vederlag for aflevering af it-systemer og papirarkivalier
  • Beregning af prisestimat
  • Download beregningsmodellen
  • Brug af eksterne leverandører

Accept af vederlag

Når I sender blanketten, som I finder nedenfor, accepterer I, at Rigsarkivet opkræver vederlag for opgaven.

Sådan forløber en aflevering til Rigsarkivet

1

Udfyld blanket

I udfylder nedenstående blanket og vi kontakter jer om det kommende samarbejde.

2

Skal I bruge leverandør

I kan få hjælp fra en it-leverandør til jeres aflevering. I leverandørlisten kan I se leverandører, der tidligere har fået godkendt en aflevering.

3

Indhold og tidsplan

Rigsarkivet udsteder en afleveringsbestemmelse efter aftale med jer.

4

Lav og test arkiveringsversion

I eller jeres leverandør laver en arkiveringsversion. Test den med Rigsarkivets testværktøj ADA.

5

Aflevering og godkendelse

I afleverer jeres arkiveringsversion til Rigsarkivet. Se hvordan nedenfor. Rigsarkivet tester og godkender jeres arkiveringsversion.

6

I modtager faktura

I får en opkrævning på det beregnede vederlag.

Adresse og følgeseddel

Rigsarkivet anbefaler, at I sender arkiveringsversionen anbefalet/rekommanderet eller overbringer den personligt.

Modtager og adresse er:

Rigsarkivet, Digital Bevaring, Testværkstedet,

Kalvebod Brygge 34,

1560 København V.

I må IKKE angive navn på sagsbehandleren som attention. Vedlæg følgesedlen i udfyldt form.

Hvis I sender arkiveringsversionen med post, skal I kryptere arkiveringsversionen, hvis den indeholder persondata eller andre typer følsom information. I kan kryptere data med BitLocker eller VeraCrypt. Send koden til dekryptering separat.

Hvis du vil aflevere arkiveringsversionen personligt, har Rigsarkivets reception følgende åbningstider:

Mandag – torsdag: 9.00 – 16.00
Fredag: 9.00 – 15.30